Kategoriseringen av begrepp

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Käsitteiden luokittelu and the translation is 92% complete.

Outdated translations are marked like this.


Kategorier

Längst ner på varje sida i termbanken finns en lista över de kategorier som sidan hör till. En kategorisering av begreppssidorna gör det möjligt att kategorisera terminologin inom en vetenskapsgren eller mellan olika vetenskapsgrenar. Varje kategori har sin egen sida, vars namn utformas av Luokka:luokan nimi (sv. Kategori:kategorins namn). På sidan nämns alla de sidor som hör till kategorin i fråga.

Alla begreppssidor hör automatiskt till kategorin begrepp, Luokka:Käsitteet samt till huvudkategorin inom det ämnesområde som begreppet hör till, t.ex. botanik (Luokka:Kasvitiede), spårkvetenskap (Luokka:Kielitiede) eller juridik (Luokka:Oikeustiede. Utöver dessa kan beggreppssidan placeras under vilka andra kategorier som helst.

Kategoriseringen av begrepp

Du kan placera ett begrepp i en kategori genom att ange kategorin i fältet Kategoribegreppsblanketten. Ionm ett ämnesområde kan man också kategorisera begreppen enligt specialområden. Inom till exempel ämnesområdet botanik finns kategorierna Kasvimorfologia, Kasviekologia och Kasvifysiologia. Förutom att dela in begreppen enligt specialområden kan man också kategorisera dem utgående från deras betydelse, vilket är möjligt med så kallade hjälpbegrepp. Inom växtmorfologin är sådana här kategorier t.ex. Lehteen liittyvät termit, Kukkaan liittyvät termit, Lehtilavan muoto, Lehtiasento, Lehtilaita, Lehtityyppi o.s.v.

Det lönar sig inte att skapa en egen kategori för en alltför liten grupp begrepp. Ett begrepp kan också höra till flera parallella kategorier. Till exempel inom botaniken kan en term vara den samma för både blomma och blad. Listan med kategorier för begreppet Kasvitiede:kehälehti (Botanik:hylleblad) kunde se ut enligt följande:

Luokat: Käsitteet|Kasvitiede|Kasvimorfologia|Kukkaan liittyvät termit|Lehteen liittyvät termit|Lehtityyppi

Expertmedlemmarna för ett ämnesområde kan själva bestämma vilket kategoriseringssystem som används för ämnesområdets begrepp. Om kategoriseringen systematiskt ska täcka så gott som hela ämnesområdet kan man placera begreppen i kategorierna underst i hierarkin eller på alla hierarkiska nivåer. Väljer man att placera begreppen på alla nivåer kommer begreppen att finnas tillgängliga i form av en lista på varje begreppssida. Det kan ändå vara enklare och mer konsekvent om begreppsidan bara finns i kategorierna underst i hierarkin.

Till en början syns vetenskapsgrenen automatiskt i fältet Kategori. Man kan ändå inom varje vetenskapsgren fundera över hur man vill dela in och kategorisera vetenskapsgrenens begrepp. Det är inte nödvändigt att göra en sådan här kategorisering men det kan underlätta arbetet då begrepp som hör till ett visst fenomen filtreras bort från större mängder av begrepp.

Skapa en ny kategori

Du kan skapa en ny kategori genom att placera begreppet i en kategori som inte ännu finns eller genom att i sökrutan skriva in den nya kategorins namn, Luokka:luokan nimi (sv. Kategori:kategorins namn). Då erbjuder termbanken dig möjligheten att skapa en ny kategori: ”Luo sivu Luokka:xxx tähän wikiin” (sv. Skapa sidan Kategori:xxx).