Käännöstiede:käännösvaihto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

käännösvaihto | siirtymä | käännössiirtymä | käännösvaihdos

käännösvaihto
siirtymä
käännössiirtymä
käännösvaihdos(ei suositella käytettäväksi)
Definition käännöksen poikkeama suhteessa alkutekstin muotoon
Explanation Käännösvaihto liittyy käännöksen ja alkutekstin kontrastiiviseen tarkasteluun. Termin 'shift' esitteli ensimmäisenä J.C. Catford (1965), joka määritteli käännösvaihdon poikkeamaksi alkutekstin ja käännöksen muodollisesta vastaavuudesta. Käännösvaihto voi olla esimerkiksi sanaluokan muutos (esim. verbistä substantiiviksi), siirtymä alakäsitteestä yläkäsitteeseen tai tekstin aikamuodon muuttaminen. Tietty tekstin formaali piirre siis vaihdetaan käännöksessä johonkin toiseen. Erilaisia taksonomioita on esitetty useita. Toisenlainen näkemys termistä 'shift' pohjautuu Anton Popovičin ajatteluun, jossa se määritellään muodollisen vastaavuuden sijaan ensisijassa poikkeamaksi suhteessa lukijan odotuksiin eli kyse on joko siitä että käännöksessä ei esiinny jotakin, jota siinä olisi odottanut olevan, tai siitä että siinä on jokin yllättäviä ja odottamaton piirre. Tässä merkityksessä suomeksi on käytetty nimitystä siirtymä.
Additional Information Käännösvaihto mielletään usein mittakaavaltaan pieneksi, ja suuria tekstin makrotason muutoksia, näkökulman vaihdoksia tai poistoja ei yleensä tulkita ensisijaisesti käännösvaihdon viitekehyksessä. Siirtymän osalta vastaavaa olettamusta mittakaavasta ei ole. Suomenkieliset nimitykset eivät ole kovin laajasti käytettyjä, eikä suomennos ole vielä vakiintunut.

Equivalents

shiftenglanti
changementranska
glissementranska
byteruotsi
förändringruotsi
Wechselsaksa

Sources

KoskinenK2004, MonAKO

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.2.2020: Käännöstiede:käännösvaihto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Käännöstiede:käännösvaihto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.