Johdanto

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Termi ja käsite

Termillä tarkoitetaan Tieteen kansallisessa termipankissa sitä kokonaisuutta, jonka muodostavat käsite ja nimitys. Termityössä pelkkää nimitystäkin kutsutaan yleensä termiksi. Silloin se on siis termin kielellinen muoto. Nimitys vaihtelee eri kielissä, ja samassakin kielessä voi olla vaihtoehtoisia eli synonyymisiä nimityksiä. Siksi terminologisen sanastotyön lähtökohtana on käsite. Käsite on termin merkitys. Käsitteet kuvataan sanallisesti määritelmän avulla. Määritelmä pelkistää olennaiset piirteet termin merkityksestä, sellaiset, jotka erottavat sen lähikäsitteistä. Termit luonnollisesti viittaavat ”maailmassa” oleviin tarkoitteisiin eli esineisiin, asioihin ja toimintoihin sellaisina kuin eri tieteenalat ne luokitteluissaan konstruoivat.

Tieteen termipankissa eri tieteenalojen käsitteet on järjestetty käsitetietueisiin, eli termipankki on käsitelähtöinen. Tämä tarkoittaa, että termipankki koostuu ns. käsitesivuista, joilla saattaa esiintyä useampi synonyyminen nimitys. Suurin osa termejä koskevasta tiedosta on koottu käsitesivuille. Jokainen käsitesivu sijaitsee jonkin tieteenalan nimiavaruudessa eli aihealueella.

Nimitykset on Tieteen termipankissa koottu omille sivuilleen. Tämä mahdollistaa aineiston selaamisen myös nimityksistä käsin, sillä nimityksen nimityssivulta aukeaa linkit kaikkiin käsitteisiin, joihin se viittaa.