Filosofia:teleologia

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

teleologia | tarkoitusperäisyysoppi | tarkoituksenmukaisuusoppi

teleologia
tarkoitusperäisyysoppi
tarkoituksenmukaisuusoppi
Definition selitysmalli tai -tyyppi ilmiöille ja prosesseille, jotka ilmentävät järjestystä, suunnittelua (design), päämääriä, tendenssejä, pyrkimyksiä tai suuntaa
Explanation Selitystä, joka perustuu selitettävän asian tarkoitukseen, sanotaan teleologiseksi. Metafyysisessä mielessä teleologia tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan todellisuus tai sen osat pyrkivät tai kehittyvät kohti jotakin päämäärää tai lopputulosta. Esimerkiksi biologiset selitykset ovat tyypillisesti teleologisia, koska elollinen luonto toimii tarkoitushakuisella tavalla. Aristoteeliseen maailmanselitykseen, joka oli filosofiassa pitkään hallitseva, liittyi usein muitakin teleologisen selittämisen alueita. Hänen mukaansa finaalinen syy ohjaa tapahtumien kulkua ja olioilla on lajityypillinen olemus, jota ne pyrkivät toteuttamaan.
Teleologisia selityksiä biologiassa ja jopa psykologiassa on 1900-luvulla kritisoitu antroposentrisiksi tai ”metafyysisiksi” ja erilaisia teleologisiksi ajateltuja käsitteitä (kuten päämäärä, tarkoitus, funktio, sopeutuminen) on pyritty naturalisoimaan niin biologiassa kuin psykologiassakin. Osittain kritiikki teleologisia käsitteitä ja selityksiä kohtaan on toisaalta perustunut käsitteen väärinymmärtämiseen ja sekoittamiseen uskonnolliseen tiedekritiikkiin. Thomas Shortin mukaan teleologinen selittäminen ei ensinnäkään ole primitiivinen animistinen oppi, vaan syntyi antiikissa mekanististen selitysten täydentäjäksi, joilla voitiin selittää miten kaaoksesta voi syntyä järjestystä. Toiseksi teleologian olettamat finaaliset syyt väärinkäsitetään usein partikulaarisiksi eikä tyyppiin viittaaviksi, jolloin Jumalan tahdon, inhimillisten halujen tai vaikutusten tulevaisuudessa ajatellaan olevan finaalisia syitä, vaikka ne Aristoteelisessa mielessä olisivat partikulaareina pikemminkin efektiivisiä syitä (Short 2007, 100). Esimerkiksi kun henkilö harrastaa terveyskävelyjä, ei henkilön halu terveyteen ole Aristoteleella kävelemisen finaalinen syy (vaan efektiivinen), vaan terveys itse, joka voi toteutua monella eri tavalla tai jäädä toteutumatta. Shortin mukaan teleologiaan ei liity ajatusta käännetystä kausaatiosta, jossa tulevaisuus jotenkin determinoisi nykyisyyttä (Short 2007, 104).
Additional Information kr. telos = päämäärä

Related Concepts

Sources

EloPSalonenT1993, KorkmanYrjönsuuri1998, SaarinenE1994, Angeles1981, Short2007, Bekoff&Allen1995

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 20.08.2019: Filosofia:teleologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:teleologia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →