Filosofia:relativismi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

relativismi

relativismi
Määritelmä näkemys, jonka mukaan käsityksemme totuudesta, hyvyydestä, kauneudesta tai oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ovat suhteellisia
Selite Tiettävästi ensimmäinen relativistisen teesin ”ihminen on kaiken mitta” esitti Protagoras (480–421 eaa). Tämä näkemys pohjautui huomioon, että eri kulttuureilla on erilaisia uskomuksia. Protagoras kuului skeptikkoihin, jotka kehittävät tätä ajattelutapaa, ja relativismilla perusteltiin väitettä, että meillä ei ole mitään todellista tietoa, vain eri suuntiin meneviä mielipiteitä. Protagoras lähti siitä, että jokaisessa kulttuurissa omaksututtu käsitys esimerkiksi hyvästä ja pahasta on tosi kyseisen kulttuurin piirissä. Toisin sanoen todellinen tieto on mahdollista mutta eri ihmisten totuudet voivat olla erilaisia.
Modernissa filosofiassa tunnettu relativisti oli Friedrich Nietzsche (1844–1900), ja hänen ajattelullaan on ollut merkittävä vaikutus moniin 1900-luvun relativismin muotoihin. Vaikka tiettyjä yhteisiä taustatekijöitä voidaankin eritellä, relativismin historiallinen tausta on lopulta suhteellisen hajanainen ja systemaattista relativismia ei ole juuri kukaan kannattanut. Yksi tapa ymmärtää relativismia on nähdä se Immanuel Kantin (1724–1804) transsendentaalifilosofian kontekstissa, erottelussa yhtäältä käsitteellistämättömän kokemuksen osan ja toisaalta mielemme aktiivisesti muokkaaman osan välillä. Ratkaiseva ero Kantiin on kuitenkin siinä, että mielenkykyjä ei enää ajateltu universaaleiksi, vaan kulttuurin, tieteellisen paradigman, historiallisen aikakauden, sosiaalisen luokan ynnä muiden muuttuvien käsitejärjestelmien pohjalta muotoutuviksi. Se, minkälaiseksi maailma rakentuu, riippuu näistä tekijöistä, ja samalla kantilainen käsitys tiedon universaaliudesta asettuu kyseenalaiseksi.
Useimmilla filosofian aloilla on omat relativisminsa, mm. etiikassa, metafysiikassa, tietoteoriassa ja kulttuurifilosofiassa.
Lisätiedot lat. relatio=suhde

Vieraskieliset vastineet

relativismenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

Logos2007, PuolakkaK2012, KorkmanYrjönsuuri1998, YrjönsuuriM1996

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.03.2019: Filosofia:relativismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:relativismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →