Filosofia:pragmatismin maksiimi

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

pragmatismin maksiimi | pragmatismin perusperiaate

Tiedosto:Pragmatismin maksiimi kuva.pdf

pragmatismin maksiimi
pragmatismin perusperiaate
Määritelmä Pragmatistisen filosofian merkityskäsitys, jossa käsitteen, käsityksen tai proposition merkitys on riippuvainen sen eri tilanteissa mahdollisista käytännön seuraamuksista
Selite Periaatteen ensimmäinen julkaistu muotoilu löytyy Charles S. Peircen (1839-1914) artikkelista ”How to Make Our Ideas Clear” (1878), joskin sana ”pragmatismi” liitettiin tähän periaatteeseen vasta William Jamesin v.1898 pitämän esitelmän jälkeen. Peircen alkuperäinen muotoilu on seuraava:

“Tutki mitä sellaisia vaikutuksia, joilla saatettaisiin ajatella olevan käytännöllisiä seurauksia, otaksumme käsityksemme kohteella olevan. Silloin käsityksemme näistä vaikutuksista on koko käsityksemme kohteesta.” (Peirce EP1:132, 1878.) Periaate antaa siis toimintaohjeen, miten ajatuksen, käsityksen tai proposition merkitys voidaan selventää konstruoimalla loogisesti toinen propositio tai käsitys, joka on laajempi tai kuvaa yksityiskohtaisemmin käsityksen kohdetta ja sen käytännöllisesti merkityksellisiä piirteitä ja suhteita.

Useimmat 1900-luvun pragmatistit hyväksyvät Peircen perusperiaatteen, mutta tulkitsevat ja soveltavat sitä vaihtelevasti. William Jamesin (1842-1910) sovelluksissa periaatteesta korostuivat usein käsityksen aktuaaliset käytännön seuraukset (James 1907, 28-29) ja hän halusi sisällyttää myös yksilölliset ja sisäiset tuntemukset (esim. havainnossa annetut kvaliteetit tai uskonnolliset tunteet) käsitysten merkityksellisiksi sisällöiksi (Peirce EP2:419, 1907). Peirce taas korosti erityisesti myöhemmissä 1900-luvun alun muotoiluissaan (mm. Peirce EP2:340, 1905) periaatteesta, että käsityksen merkitys on toinen käsitys sen mahdollisista, eri tilanteissa eri tavoin aktualisoituvista ”käytännön seurauksista” ja on siksi yleinen ja riippumaton yksilön sisäisistä mielentiloista.

Vieraskieliset vastineet

maxim of pragmatismenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

PihlströmS2007, Pietarinen-Snellman2006, JamesW1907, PeirceEP

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.03.2019: Filosofia:pragmatismin maksiimi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:pragmatismin maksiimi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →