Filosofia:päättely parhaaseen selitykseen

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

päättely parhaaseen selitykseen

päättely parhaaseen selitykseen
Määritelmä päätelmä, jossa selitettävän seikan kaikista mahdollisista selityksistä valitaan se, joka näyttää selittävän tämän seikan parhaiten
Selite Parhaan selityksen paremmuus mitataan erilaisilla teoreettisilla hyveillä kuten yksinkertaisuus, todennäköisyys, yhteensopivuus jo hyväksyttyjen hypoteesin kanssa jne. Tämä on toisten mielestä menetelmä, jolla voidaan valita kilpailevien hypoteesien välillä, kun taas toisten mielestä valintaan käytettävien teoreettisten hyveiden ja hypoteesin paikkansapitävyyden välillä ei ole mitään erityistä yhteyttä. Muodollisesti samaa päättelyä käytetään joskus tukemaan tieteellistä realismia argumentoimalla, että teorioiden totuus selittää parhaiten niiden toimivuuden. Tässä yhteydessä käytettynä päättely on kuitenkin hieman erilainen, sillä hypoteesin paikkansapitävyyttä pääteltäessä voi olla tietoa siitä, miten hypoteesi selittäisi (esim. millaisia kausaalisia tekijöitä tilanteeseen liittyy), kun taas argumentissa realismin puolesta selittävä tekijä on totuus, jolla itsellään ei ole esim. kausaalista voimaa. On epäselvää, miten totuus selittää, ja kyseessä on joka tapauksessa metafyysinen suhde, jollaisiin tieteelliset päättelyperiaatteet eivät perustu.

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

KokkonenT2016

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Filosofia:päättely parhaaseen selitykseen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:päättely parhaaseen selitykseen.)