Filosofia:normatiivinen tiede

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

normatiivinen tiede

normatiivinen tiede
Definition tiede, joka tutkii ajattelun, toiminnan ja havainnon normatiivisia kriteerejä
Explanation Normatiiviset tieteet eroavat muista, deskriptiivisistä tieteistä siinä, että ne eivät tutki sitä millainen maailma on, vaan millainen sen pitäsi olla. Usein normatiivisia tieteitä pidetään filosofian ydinalueena, mutta metafysiikkaa pidetään yleensä deskriptiivisenä. Kolme perinteistä filosofista normatiivista tiedettä ovat logiikka, etiikka ja estetiikka. Logiikka normatiivisena tietenä tutkii pätevän ajattelun kriteereitä ja muotoja ja sen viimekäteisenä kriteerinä tai normina on totuus. Etiikka puolestaan tutkii vapaata toimintaa, jonka normatiivisena kriteerinä on eettinen hyvyys tai oikeudenmukaisuus ja estetiikka vastaavasti havainnon tai tuntemisen laatua, missä normatiivisena kriteerinä on kauneus.
Peircen mukaan nämä kolme normatiivista tiedettä ovat teoreettisia tieteitä vaikkakin kiinteässä yhteydessä vastaaviin praktisiin tieteisiin tai taitoihin. Normatiiviset tieteet eroavat vastaavista praktisista siinä, että niissä pyritään vain toissijaisesti suoraan aktualisoimaan totuutta, hyvyyttä tai kauneutta ja ensisijaisesti tavoitellaan ymmärrystä, teoriaa tai yleistä tietoa niistä ehdoista, millä näitä ideaaleja voitaisiin harkitusti tavoitella. (Peirce CP 1.575)

Related Concepts

Sources

PeirceC1965, Baldwin1901, BergmanPaavola

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.11.2019: Filosofia:normatiivinen tiede. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:normatiivinen tiede.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →