Filosofia:logosentrismi

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

logosentrismi

logosentrismi
Definition Derridan nimitys ajattelutavalle, jossa kaikki irrationaaliselta vaikuttava halutaan siirtää marginaaliin
Explanation Jacques Derridan (1930-2004) mukaan länsimaista filosofiaa luonnehtii järjen korostus. Tästä on seurauksena se, että kaikki, jota pidetään irrationaalisena halutaan nähdä marginaalisena ja merkityksettömänä. Logosentrismiin kuuluu ajatus siitä, että on olemassa tiettyjä perusaksioomia kuten "olio" tai "Jumala", jonka perustan varaan muu filosofia deduktiivisesti rakentuu. Derrida samaistaa logosentrismin myös patriarkaalisen kulttuurin kanssa. Logiikka on logosentrismin kova ydin ja kaikki siihen mahtumaton on yhdentekevää. Jotkut Derridan seuraajat ovat halunneet näistä syistä hylätä useimmat perinteiset länsimaisen filosofian erottelut (esimerkiksi tilapäinen/ikuinen, pimeys/valo, virheellisyys/totuus), mutta Derrida itse ei ole halunnut tehdä tätä sen vuoksi, että uusi järjestelmä toisi mukanaan vain uuden hegemonian. Hän kutsuu omaa strategiaansa logosentrismin voittamiseksi dekonstruktioksi.
Additional Information ks. myös Kirjallisuudentutkimus:logosentrismi

Equivalents

logocentrismenglanti

Related Concepts

Sources

Moran2000

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.5.2020: Filosofia:logosentrismi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:logosentrismi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →