Filosofia:läpieläminen

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

läpieläminen | elämys

läpieläminen
elämys
Määritelmä Husserlilla fenomenologian tutkimuskohde
Selite Saksalaisessa filosofiassa termi juontaa juurensa Johann Gottlieb Fichteen (1762-1814), jolle elämys merkitsi "subjektin reflektoimatonta täyttyneisyyttä annetusta tilasta". Tälle pohjalla rakentuivat erilaiset elämänfilosofiset näkemykset (esim. Diltheyn "immanenssin ykseys"). Termi oli merkittävä myös uuskantilaisuudessa, ja Edmund Husserlin (1859-1936) käsitys on vahvasti uuskantilaisuuden leimaama. Tämä asettui fenomenologian ankaran tieteellisyyden vaatimusta vastaan, ja Husserl joutui muokkaamaan käsitystään läpielämisestä tai elämyksestä monesti. Husserl selitti asiaa mm. siten, että "fenomenologia on transsendentaalin puhtaiden elämysten kuvaileva olemustiede". Hän ymmärsi elämyksen nykyisyydessä läsnä olevaksi, mikä on saanut osakseen paljon kritiikkiä mm. Jacques Derridalta (1930-2004).

Vieraskieliset vastineet

Erlebnissaksa

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

SalonenJ1986

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.03.2019: Filosofia:läpieläminen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:läpieläminen.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →