Filosofia:kulttuurifilosofia

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kulttuurifilosofia

kulttuurifilosofia
Määritelmä filosofian osa-alue, joka tutkii inhimillisen toimeliaisuuden sosiaalisesti välittyneitä aspekteja
Selite Filosofiassa kulttuuri yleisessä mielessä määritellään inhimillisenä aktiviteettina, joka on pikemmin sosiaalisesti kuin perinnöllisesti määräytynyttä. Jokaisella sosiaalisella ryhmällä on oma kulttuurinsa, joka välittyy vanhemmilta lapsille ja sisältää sellaisia tekijöitä kuin kielen, tavat, moraalin, talouden ja teknologian muodot, taiteen, arkkitehtuurin, viihteen ilmenemismuodot, oikeusjärjestelmän, uskonnon ja niin edelleen. Kulttuurit voivat muuttua, omaksua vaikutteita ulkopuolelta ja niihin voi myös yksilö vaikuttaa.
Kulttuuri on keskeinen käsite Johann Gottfried Herderin (1744-1803) ajattelussa. Valistuksen edistysuskoa ja ihmiskunnan yhtenäisyysajatusta vastaan Herder tähdensi ihmisyhteisöjen moninaisuutta ja niiden kulttuurien yhteensopimattomuutta. Ihmisen itseilmaisu on nähtävä sitä sosiaalista ryhmää vasten, johon hän kuuluu. Kulttuurien moninaisuutta on tuettava ja keskittämispyrkimyksiä, kuten nationalismi ja imperialismi, vastustettava. Herderin orgaaninen näkemys kulttuureista toi kuitenkin mukanaan omat ongelmansa, kuten kulttuurirelativismin, jossa eri sosiaalisten ryhmien kulttuurien vertaaminen käy vaikeaksi.
Toinen tapa ymmärtää kulttuuri filosofiassa on tarkastella korkeakulttuuria ja populaarikulttuuria. Mm. kirjallisuuskriitikko F.R. Leavis (1895-1978) katsoi, että korkeakulttuuri voi toimia uskonnon korvikkeena siinä mielessä, että ihmisten korkeimmat pyrinnöt ja spirituaalisuus saavat ilmaisunsa taiteessa. Leavista vastaan voi kuitenkin sanoa, että monet hänen nimeämistään taiteilijoista eivät halunneet kilpailla uskonnon kanssa. Lisäksi 1900-luvun kuluessa korkea- ja populaarikulttuurin rajat ovat muuttuneet ja niiden välillä on uudenlaista vuorovaikutusta.

Vieraskieliset vastineet

philosophy of cultureenglanti

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

CraigE1998

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Filosofia:kulttuurifilosofia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kulttuurifilosofia.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →