Filosofia:kokemus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

kokemus

kokemus
Määritelmä mielenfilosofiassa tietoisuuden muoto
Selite Kokemus on mielenfilosofiassa keskeisimpiä käsitteitä. Se on vastakkainen sille, mitä on vain ajateltu tai sille, mikä on hyväksytty auktoriteetin tai tradition perusteella. Kokemus ajatellaan helposti aistein havaittujen, muilta opittujen tai ulkoisesta lähteestä havaitun reflektion synnyttämiksi subjektiivisten tilojen virraksi, joka muodostaa tietoisuuden sisällön.
Suhde kokemukseen erottaa tietoteoriassa kaksi päävirtausta: empirismi pitää kokemusta ensisijaisena tiedon muotona ja rationalismi suhtautuu siihen skeptisesti ja pitää järkeä varmempana tiedonlähteenä. Traditionaalisen empirismin ongelma on se, että mielen ja maailman väliin jää kuilu, jota ei voida ylittää. Tämä on synnyttänyt erilaisia vastausyrityksiä, kuten realismin, idealismin ja skeptisismin.
Nykyfilosofiassa pyritään kokemuksen käsitteeseen, joka on saavutettavissa objektiivisesti. Meidän suhteemme maailmaan manifestoituu sanojen ja käyttäytymisen myötä ja oma suhteeni kokemuksiini sisältää muistin, hyväksynnän ja kuvauksen, jotka ovat tyypillisiä myös ihmisten välisille suhteille. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota myös siihen miten kokemusta on tarkasteltava konstruktiona, monien kognitiivisten alasysteemien tuotteena. Samalla on kuitenkin yleisesti tunnustettu, että tämä kehitys saattaa hämärtää rajan kokemuksen ja teorian välillä, mikä tekee vaikeammaksi tunnistaa perinteistä empirismiä.
Lisätiedot kr. empirie; lat. experientia

Vieraskieliset vastineet

experienceenglanti
experienciaespanja
esperienzaitalia
experiênciaportugali
expérienceranska
upplevelseruotsi
Erfahrungsaksa
kogemusviro

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

BlackburnS1996, BunninNYuJ2004

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.03.2019: Filosofia:kokemus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:kokemus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →