Filosofia:fundamentaaliontologia

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

fundamentaaliontologia

fundamentaaliontologia
Määritelmä Martin Heideggerin filosofiassa ihmisen olemassaoloon liittyvien metafyysisten kysymysten tutkimusta
Selite Martin Heidegger (1889-1976) kutsuu teoksessa Sein und Zeit (1927) fundamentaaliontologiseksi tutkimusta, joka jäsentää kaiken inhimillisen olemisymmärryksen mahdollistavaa olemisen mielekkyysrakennetta. Fundamentaaliontologia ei kysy, mitä oleminen on vaan sitä miten oleminen ylipäätänsä voi avautua olemisymmärrykselle mielekkäänä. Se ei tähtää olemisen yleiseen ymmärrykseen, vaan kokemuksessa annetun todellisuuden kaikkein yleisimmän tason mielekkyysrakenteen erittelyyn. Olemiskysymys tavoittelee sitä, mikä on aina jo ymmärretty ennen kuin voimme kohdata mitään, mikä on. Fundamentaaliontologia lähtee liikkeelle täälläolemisen analytiikasta.

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

SalonenT2008, BackmanJ2010, BackmanJLuotoM2014

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 21.03.2019: Filosofia:fundamentaaliontologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:fundamentaaliontologia.)