Filosofia:avaruus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

avaruus

avaruus
Definition jatkumo, joka antaa muodon mahdollisille suhteille, joihin asiat ja tapahtumat maailmassa perustuvat
Explanation Avaruus on ajan ohella filosofian keskeisiä aiheita. Se ymmärretään jatkumona, joihin asiat maaailmassa perustuvat, eräänlaisena kehikkona. Avaruus muodostuu paikkoihin, jotka ovat suhteessa toisiinsa.
Filosofian historiassa on ollut lukuisia eri käsityksi avaruudesta. Esisokraatikoista Elealaiset (mm. Parmenides) kielsivät tyhjän avaruuden mahdollisuuden ja avaruuden aineellisuuden. Atomistit kuten Demokritos väittivät, että on olemassa tyhjiö, joka erottaa atomit toisistaan. Zenon osoitti paradokseillaan ajan ja avaruuden ongelmia, erityisesti suhteessä äärettömään. Immanuel Kant (1724-1804) jatkoi samoilla linjoilla, osoittaen että ajan ja avaruuden todellisiksi ajattelemisesta seuraa antinomioita, ja piti aikaa ja avaruutta intuition muotoina, joilla kokemus jäsennetään. Siten avaruus ei ole käsite - kaikki avaruudet ovat yhden avaruuden osia.
Keskeinen kysymys avaruuden problematiikassa koskee sitä, onko se substantiaalinen vai relationaalinen. Platonin (429-347 eaa.) mukaan avaruus on astia, jolla ei ole mitään omaa luonnetta, kun taas Aristoteles (384-322 eaa.) ei erottanut avaruutta paikasta. Siten molemmat ajattelivat avaruuden objektiiviseksi säiliöksi. Sen sijaan René Descartes (1596-1650) piti avaruutta substantiaalisena. Hän mukaan aineen olemus on ulotteisuus ja siten avaruus on samaistettavissa aineen kanssa. Isaac Newton (1643-1727) kannatti ajatusta, jonka mukaan avaruus on absoluuttinen, joka säilyy samanlaisena ja liikkumattomana. Vastakkaista kantaa kannatti G. W. Leibniz (1646-1716), jonka mukaan ajatus on relatiivinen: avaruus on substanssien välisten paikallis-ajallisten suhteiden seuraus. Kuuluisa kirjeenvaihto Leibnizin ja Samuel Clarken (1675-1729) välillä koski tätä aihetta. Kiista jatkuu edelleen, erityisesti yleisen suhteellisuusteorian aika-avaruus-käsitteen ja kvanttiteorian tuomien uusin näkökantojen valossa.

Equivalents

spaceenglanti
espacioespanja
spazioitalia
espaçoportugali
espaceranska
rymdruotsi
Raumsaksa
ruumviro

Related Concepts

Sources

BunninNYuJ2004, BlackburnS2008

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Filosofia:avaruus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:avaruus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →