Estetiikka:taidefilosofia

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

taidefilosofia

taidefilosofia
Määritelmä taiteen herättämiä kysymyksiä tutkiva filosofian suuntaus
Selite Estetiikkaa ja taidefilosofiaa pidetään usein synonyymeinä. Vaikka suuntauksien tutkimusalueet ja -kysymykset ovat hyvin samankaltaisia, monet teoreetikot erottelevat kuitenkin ne toisistaan. Taidefilosofian voidaan katsoa alkavan jo antiikin filosofian kirjoituksista, vaikka tuolloin nykyisenkaltaista taiteen käsitettä ei käytettykään. On selvää, että Platonin (427–347 eaa.) ja Aristoteleen (384-322 eaa.) ajattelun vaikutus myöhempään taidetta koskevaan teoretisointiin on ollut valtava. Antiikin kreikasta periytyvät filosofiset teemat esimerkiksi taiteen olemuksesta ja identiteetistä, taiteen tehtävästä sekä esittämisen ja jäljittelyn kysymyksistä.
Taidefilosofian osa-alueita ovat taiteen määritteleminen ja ontologia, taiteen tulkitsemisen, representaation ja arvottamisen kysymykset sekä taiteellisen intention ja ilmaisun problematiikka. Taidefilosofian suuntaukset ovat noudattaneet yleisempien filosofisten keskustelujen, teorioiden ja metodien kehitystä. Antiikin mimesis- ja moraaliteorioiden lisäksi voidaan mainita esim. uusplatonismi, skolastiikka, renessanssin jäljittely- ja representaatioteoriat, 1700-luvun esteettisen kokemuksen teoriat, 1800-luvun modernismi ja avantgarde esim. 1900-luvun analyyttiset, mannermaiset (fenomenologia, strukturalismi ja jälkistrukturalismi) ja taiteensosiologiset teoriat.

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

SteckerR2005

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 23.02.2019: Estetiikka:taidefilosofia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:taidefilosofia.)