Estetiikka:rumuus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

rumuus

rumuus
Definition
1. (klassisessa estetiikassa) kauneuden vastakohta tai puute
2. (modernissa estetiikassa) eräs esteettisen kokemuksen kategoria
Explanation Estetiikan historiassa kauneus on usein ollut korkein (tai ainoa) esteettinen arvo. Kauneus on kytketty esteettiseen nautintoon, kun taas rumaksi on määritelty se, minkä koemme epämiellyttävänä. Modernin subjektin filosofian myötä myös ymmärrys esteettisen kokemuksen monimuotoisuudesta on laajentunut. Edmund Burken (1729-1797) ja Immanuel Kantin (1724-1804) teorioissa ylevä merkitsee esteettistä kokemusta havaittavien voimien ja mittasuhteiden mahtavuudesta, joka ei ole miellyttävää. Myös eri taiteenlajeissa oli havaittavissa vaikuttavaa ilmaisua, jota ei kuitenkaan voinut nimittää kauniiksi.

Karl Rosenkranz (1805-1879) oli ensimmäinen ajattelija, joka tutki systemaattisesti rumuutta esteettisenä kategoriana teoksessaan Ästhetik der Häßlichen ("Rumuuden estetiikka", 1853). Rosenkranz oli G. W. F. Hegelin (1770-1831) oppilas ja peri oppi-isänsä käsityksen siitä, että estetiikan varsinaista tutkimusaluetta on taide ja kauneus. Tämä lähtökohta perustuu klassiseen näkemykseen kauneuden ja totuuden välttämättömästä yhteydestä. Koska taide on Hegelille totuuden aistimellista esitystä, täytyy taiteen olla kaunista, ts. sopusoinnussa todellisuuden kanssa, eli noudattaa todellisuuden objektiivisia lakeja.
Rosenkranzin tulkinnassa rumuus ja koomisuus eivät kuitenkaan tunnusta mitään lakeja, sillä niiden vaikutus perustuu yllättävyyteen ja ennalta-arvaamattomuuteen. Rumuus edustaa näin aktiivista kauneuden negaatiota eikä vain kauneuden puutetta. Koska negaatio on aktiivista, voidaan rumuuden morfologiaa tutkia ja jaotella rumuus lajeihin sen mukaan, miten se syntyy tai tuotetaan. Rosenkranz erottelee useita rumuuden muotoja, jotka jakautuvat kolmeen pääkategoriaan: (1) muodottomuus, (2) sopimattomuus ja (3) vääristyminen.

Modernin taiteen myötä rumuudeksi kutsuttavan vaikutelman merkitys on täytynyt viimeistään tunnustaa. Kuten Nelson Goodman (1906-1998) huomauttaa, kaikki vaikuttavat kuvat eivät ole kauniita, eikä kauneuden puute tee niistä vähemmän vaikuttavia. Kauneus ei täten voi olla esteettisen arvon synonyymi.

Equivalents

uglinessenglanti
laideurranska
fulhetruotsi
Häßlichkeitsaksa

Sources

RosenkranzK2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.1.2020: Estetiikka:rumuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:rumuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →