Estetiikka:normatiivinen suunnittelu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

normatiivinen suunnittelu

normatiivinen suunnittelu
Definition kaupunkisuunnittelun osa-alue, joka keskittyy suunnittelun yleisten tavoitteiden ja niiden keskinäisten suhteiden määrittelyyn
Explanation Normatiivinen suunnittelu on osa hierarkkista suunnitteluteoreettista mallia, jota voidaan soveltaa myös kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Normatiivinen suunnittelu on teoreettisen mallin ylin taso, ja sen alapuolella ovat strateginen suunnittelu ja operatiivinen suunnittelu. Normatiivisessa suunnittelussa määritetään suunnittelun yleiset tavoitteet ja niiden keskinäiset suhteet sekä suunnittelun päämääriksi asetettuja arvoja parhaiten toteuttavien vaihtoehtojen kirjo ja eri vaihtoehtoihin sovellettavat yleiset vertailukriteerit. Normatiivinen suunnittelu antaa perustan alempien tasojen (strateginen ja operatiivinen) suunnittelulle, sillä siinä määritetään potentiaaliset ratkaisuvaihtoehdot ja niiden vertailukriteerit yleisellä tasolla. Suomalaisen suunnittelujärjestelmän puitteissa normatiivisena suunnitteluna voidaan pitää esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa määritettyjä alueiden käytön suunnittelun yleisiä tavoitteita. Näiden tavoitteiden mukaisesti alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on muun muassa turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomisen edistäminen. Myös ympäristön esteettinen ulottuvuus näkyy tällä normatiivisen suunnittelun tasolla, sillä yhtenä mainittuna tavoitteena on rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaalimisen edistäminen.

Related Concepts

Sources

Lehti&Ristola1990, OzbekhanH1968, VihanninjokiV2015b

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.2.2020: Estetiikka:normatiivinen suunnittelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:normatiivinen suunnittelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →