Estetiikka:immersiivinen estetiikka

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

immersiivinen estetiikka

immersiivinen estetiikka
Definition kokonaisvaltaisen, tilallis-ajallisen ja useilla aisteilla koettavan taiteellisen esityksen tyyli
Explanation Esteettisen kokemuksen ja taiteen teorioissa immersiivisyys nähdään usein visuaaliselle havainnolle perustuvan estetiikan vastakohtana.
Taustana tälle on 1960-luvulta lähtien käynnissä ollut muutos kuvaitaiteen paradigmassa. Perinteisten kuvataiteen lajien (piirustus, maalaus ja grafiikka sekä veistotaide) rinnalle on tullut tila-aikataiteiksi luokiteltavia lajeja, kuten happening ja performanssi, valokuva- ja videotaide sekä erilaiset installaatiotaiteen muodot. Näiden lajien ajatellaan usein olevan luonteeltaan immersiivisempiä vastaanottajalle, sillä ne eivät suosi passiivista tarkastelua etäisyyden päästä.
Toinen lähtökohta teoreettiselle keskustelulle immersiivisyydestä on 1900-luvun loppupuolella harjoitettu okulasentrismin kritiikki, jossa on pyritty purkamaan aistienvälisiä hierarkioita, jotka tyypillisesti asettavat näköaistin keskeiksi tiedon alueeksi.
Filosofi Wolfgang Welsch (s. 1946) kysyy teoksessaan Undoing Aesthetics (1997) onko mahdollista muuttaa länsimaisen kulttuurin ajattelun malleja auditiivisiksi visuaalisen sijaan. Tämä tarkoittaisi affektiivista intersubjektiivisten relaatioiden ja ruumiillisen immersiivisyyden korostamista tiedollisen ja tieteellisen maailman objektivoinnin sijaan.
On kuitenkin myös väitetty, että viime vuosikymmenien nykytaidetta koskevassa keskustelussa immersiivisen ja visuaalisen dikotomiasta on tullut jopa stereotypia, jossa kaikki visuaalisuuteen oletetusti liittyvät ominaisuudet nähdään huonompina kuin immersiivisen kokemuksen piirteet. Tutkija Will Schrimshaw esittää, että nykytaidekeskustelu on siirtynyt korostamaan immersiivisyyttä reaktiona siihen, että kuvataiteesta on tullut voittopuoleisesti käsitteellistä ja teosten esteettisellä vaikutuksella ei ole enää keskeistä arvoa. Immersiivisyyden kautta "pelastetaan" taiteen läsnäolo katsojalle.

Equivalents

immersive aestheticsenglanti

Related Concepts

Sources

WelschW1997, SchrimshawW2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.4.2020: Estetiikka:immersiivinen estetiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Estetiikka:immersiivinen estetiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →