Esittävät taiteet:näyttämöllepano

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

näyttämöllepano | mise-en-scène | esityskompositio

näyttämöllepano
mise-en-scène(rinnakkaistermi)
esityskompositio
Definition semiotiikan kehyksissä määriteltynä termillä näyttämöllepano / mise-en-scène tarkoitetaan näyttämöllä toteutuneen esityskokonaisuuden rakentumisen periaatteita
Explanation Katsoja muodostaa käsityksen näyttämöllepanosta esityksen empiirisen tarkastelun eli näyttämömerkkien tietoisen tai vaistonvaraisen analyysin kautta. Katsojan rooli merkityksen antajana ja kohdentuminen valmiiseen esitystapahtumaan erottaa näyttämöllepanon valmistumisprosessin usein sisältävästä ja konkreettisemmasta produktion käsitteestä. Semiotiikan sovelluksissa näyttämöllepanoon on saatettu myös rinnastaa esitysteksti eli erilaisten merkkien kokonaisuus. Termien merkitykset eivät ole täysin vakiintuneet, ja ne voivat vaihdella tutkimusalasta ja teoreettisesta järjestelmästä riippuen. Teatterin muutokset kuten ohjaajan aseman vakiintuminen 1800-luvulta alkaen ovat omalta osaltaan vaikuttaneet esityskokonaisuuteen liittyviin termeihin, ja aikaisemmin muodolla mise-en-scène tarkoitettiin usein esitystilan rakenteita, lähinnä lavastusta ja tarpeistoa. Semiotiikan hallitsevan aseman väistyttyä sen käsitteet ovat jääneet yleisesti käyttöön mutta muuntautuneet teatterin ja tutkimuskentän muutosten mukana. Kun näyttämöllepano laajennetaan koskemaan yleensä esityksen toteutumissta tilassa, käsite on siirrettävissä teatteriesityksen lisäksi kaikkiin esittämisen muotoihin. Näyttämöllepanon synonyymina voidaan myös pitää esityskompositiota (Arlander 1998: 16–17), joka Annette Arlanderin määrittelmän mukaan on ”kaiken nähtäväksi, kuultavaksi, kosketuksen tai kineettisen aistin kautta, rytminä ja merkitysviittauksina koettavaksi tarkoitetun materiaalin sommitelma, eräänlainen esityspohja”. Se on siis sekä mentaalinen rakenne tai objekti että ”materiaalisista, fyysisistä ja elävistä osatekijöistä rakennettu maailma tai olio”. Tässä tapauksessa ero liittyy näkökulmaan: esityskompositio-mallissa katsojan asema on tekijöiden esitykseen olettama, kun näyttämöllepanon rakentumisen ratkaisee viime kädessä katsoja.

Equivalents

mise-en-scèneenglanti
stagingenglanti
mise-en-scèneranska
iscensättningruotsi
Inzenierungsaksa
Regiesaksa

Related Concepts

Sources

ArlanderA1998, PavisP1998, PavisP1992, PavisP2003, BalmeC2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.07.2019: Esittävät taiteet:näyttämöllepano. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:näyttämöllepano.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →