Esittävät taiteet:fenomenologinen teatterintutkimus

Kohteesta Tieteen termipankki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

fenomenologinen teatterintutkimus

fenomenologinen teatterintutkimus
Määritelmä filosofiaan pohjaava lähestymistapa, jossa keskeistä on yksilön kokemuksellinen havainnointi esityksestä
Selite Fenomenologinen teatterintutkimus perustuu Edmund Husserlin (1859-1938) 1900-luvun alussa kehittämään filosofiseen tutkimussuuntaukseen. Keskeistä fenomenologiassa on havaitseva yksilö, ja itse havaitsemistapahtuma nousee keskiöön. Kuten poststrukturalistinen teoria, niin myös fenomenologinen teatterintutkimus on suhtautunut kriittisesti teatterisemiotiikkaan. Bert O. Statesin Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theatre (1985) oli merkittävä teos fenomenologisen ajattelun soveltamisessa teatteriin. Siinä hän kritisoi mimesiksen käsitettä teatterissa eli sitä kuinka teatteri on luonteeltaan todellisuutta jäljittelevää viitaten aina johonkin sen ulkopuoliseen. States ammensi modernin fenomenologisen ajattelun keskeisen filosofin Maurice Merleau-Pontyn (1908-1961) ajattelusta. States antaa esimerkkejä kuinka tietyt ilmiöt ja käsitteet teatterissa vastustavat pyrkimystä asettaa ne jonkun muun merkiksi ja vastustaa havainnon jakoa teatterissa analyyttisiin merkkiluokkiin, sillä havainto on holistinen teko. States kuitenkin arvosti teatterisemiotiikassa tehtyä työtä ja näki, että semioottinen näkökulma voidaan yhdistää esityksen kokemukselliseen tarkasteluun.

Vieraskieliset vastineet

phenomenological theatre researchenglanti
phenomenological theatre theoryenglanti
fenomenologisk teater forskningruotsi

Lähikäsitteet

Käytetyt lähteet

BalmeC2015

Alaviitteet

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.03.2019: Esittävät taiteet:fenomenologinen teatterintutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:fenomenologinen teatterintutkimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →