Esittävät taiteet:fenomenologinen teatterintutkimus

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

fenomenologinen teatterintutkimus

fenomenologinen teatterintutkimus
Definition filosofiaan pohjaava lähestymistapa, jossa keskeistä on yksilön kokemuksellinen havainnointi esityksestä
Explanation Fenomenologinen teatterintutkimus perustuu Edmund Husserlin (1859-1938) 1900-luvun alussa kehittämään filosofiseen tutkimussuuntaukseen. Keskeistä fenomenologiassa on havaitseva yksilö, ja itse havaitsemistapahtuma nousee keskiöön. Kuten poststrukturalistinen teoria, niin myös fenomenologinen teatterintutkimus on suhtautunut kriittisesti teatterisemiotiikkaan. Bert O. Statesin Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theatre (1985) oli merkittävä teos fenomenologisen ajattelun soveltamisessa teatteriin. Siinä hän kritisoi mimesiksen käsitettä teatterissa eli sitä kuinka teatteri on luonteeltaan todellisuutta jäljittelevää viitaten aina johonkin sen ulkopuoliseen. States ammensi modernin fenomenologisen ajattelun keskeisen filosofin Maurice Merleau-Pontyn (1908-1961) ajattelusta. States antaa esimerkkejä kuinka tietyt ilmiöt ja käsitteet teatterissa vastustavat pyrkimystä asettaa ne jonkun muun merkiksi ja vastustaa havainnon jakoa teatterissa analyyttisiin merkkiluokkiin, sillä havainto on holistinen teko. States kuitenkin arvosti teatterisemiotiikassa tehtyä työtä ja näki, että semioottinen näkökulma voidaan yhdistää esityksen kokemukselliseen tarkasteluun.

Equivalents

phenomenological theatre researchenglanti
phenomenological theatre theoryenglanti
fenomenologisk teater forskningruotsi

Related Concepts

Sources

BalmeC2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 25.06.2019: Esittävät taiteet:fenomenologinen teatterintutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:fenomenologinen teatterintutkimus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →