Clean Energy Research:public engagement with science

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

public engagement with science

public engagement with science
Definition Tutkijoiden ja yleisön keskinäistä ja molemminpuolista vuorovaikutusta.
Definition (en) Intentional, meaningful interactions that provide opportunities for mutual learning between scientists and members of the public.
Explanation Osallistavalle tiedeviestinnälle (PES) on lukuisia määritelmiä. Jotkut niistä kuvailevat osallistavia prosesseja, toiset määrittelevät lopputulemia, ja jotkut kumpiakin näistä. Osallistamisen voidaankin laveimmillaan käsittää miksi tahansa tiedeviestinnäksi, joka osallistaa jonkun yleisön akateemisen maailman ulkopuolelta. Osallistava tiedeviestintä täydentää aiempaa tiedeviestinnän paradigmaa, missä tutkijat kertovat tutkimuksistaan yksinkertaisessa muodossa suurelle yleisölle. Osallistava tiedeviestintä näkee tiedonkulun kaksisuuntaisena vuorovaikutuksena. Osallistavaa tiedeviestintää luonnehtii kolme piirrettä. 1. Tutkijat huomioivat yleisön tarpeet, toiveet, mahdollisuudet ja kyvyt. 2. Osallistaminen perustuu kaksisuuntaiselle vuoropuhelulle tutkijoiden ja yleisön välillä. 3. Tutkijat ja heidän yleisönsä ovat mukana yhteisessä oppimiskokemuksessa. Osallistavassa tiedeviestinnässä keskeistä on välitön vuorovaikutus. Siksi luennot eivät ole parhaita tilanteita toteuttaa osallistavaa tiedeviestintää, vaan välitön palautteen antaminen ja vuorovaikutus toteutuu helpommin pienimuotoisissa keskustelutilanteissa tai esimerkiksi Internetissä.

Equivalents

osallistava tiedeviestintäsuomi

Sources

KnowledgeCreationInR&D2016, Saikkonen&Väliverronen2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.11.2019: Clean Energy Research:public engagement with science. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:public engagement with science.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →