Clean Energy Research:parameterization method

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

Parameterization method

Parameterization method
Definition Fyysisten ominaisuuksien esittäminen dynaamisessa mallissa suhteessa yksinkertaistettuihin (ei todellisiin) parametreihin.
Definition (en) The representation, in a dynamic model, of physical effects in terms of admittedly oversimplified parameters, rather than realistically requiring such effects to be consequences of the dynamics of the system.
Explanation Ilmastomalleissa termi tarkoittaa sellaisten prosessien mallintamistekniikkaa, joita ei voi suoraan ratkaista mallin avaruus- tai aikaresoluutiolla. Tyypillisiä numeerisissa säämalleissa parametrisoitavia prosesseja ovat turbulenssit, säteily, pilvien mikrofysiikka, konvektiot (matalat ja/tai syvät) ja pinta/maaprosessit. Puhtaan energian tuotannossa ennustetaan useita ilmastomuuttujia (tuuli, lämpötila, auringonsäteily, pilvet jne.), joihin valittu parametrisointimenetelmä vaikuttaa voimakkaasti.
Explanation (en) In atmospheric models, this term refers to the technique of representing processes that cannot be explicitly resolved at the spatial or temporal resolution of the model (sub-grid scale processes) by relationships between model-resolved larger-scale variables and the area- or time-averaged effect of such subgrid scale processes. Typical processes that are parameterized in the numerical weather prediction models are: turbulence, radiation, cloud microphysics, convection (shallow and/or deep) and surface/soil processes. CER: Predicted atmospheric variables relevat for renewable energy production, such as wind, temperature, solar radiation, clouds etc.) are highly sensitive to the parameterizations methods used.

Equivalents

parametrisointimenetelmäsuomi

Sources

AMS, Meteoterm

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.11.2019: Clean Energy Research:parameterization method. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:parameterization method.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →