Clean Energy Research:interdisciplinary research

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

interdisciplinary research

interdisciplinary research
Definition Usean tieteenalan yhteinen tutkimus.
Definition (en) Research involving more than one discipline.
Explanation Laajat ja monimutkaiset ongelmat, kuten puhtaan energian käytön ja tuotannon tukeminen, vaativat monen tieteenalan näkemystä. Tieteidenvälisen tutkimuksen kohde ei ole minkään perinteisen tieteenalan rajojen sisällä. Se voi myös tarkoittaa yhden tieteenalan käsitteiden tai teorioiden soveltamista toisen tieteenalan ongelman ratkaisuun. Tieteidenvälinen tutkimus integroi usean tieteenalan tietoa. Tyypillisesti integroitu tieto julkaistaan tutkimustuloksina, mutta integrointia voi tapahtua myös käsitteiden, menetelmien tai teorioiden tasolla. Integrointi ja vuorovaikutus on proaktiivista, ja ne muuttavat olemassaolevia tieteenalojen lähestymistapoja. Monitieteinen tutkimus tarkoittaa usean tieteenalan risteystä yhteisen ongelman äärellä. Monitieteellisessä tutkimuksessa tieteenalat yhdistävät tutkimustuloksensa yhteisen ongelman ratkaisussa, mutta varsinainen tutkimustyö tehdään yleensä tieteenalojen sisällä, eikä menetelmiä, teorioita tai käsitteitä välttämättä pyritä jakamaan.
Explanation (en) Complex problems, such as fostering clean energy use and production require insights from many disciplines. Interdisciplinary research focuses on the issues and questions that are not specific to individual disciplines, or uses concepts or theories of one discipline to resolve a problem of another discipline. Interdisciplinary research integrates disciplinary knowledge. Typically the solution provided by an interdisciplinary research group is a product of integrated knowledge, but integration may also concern concepts, methods and theories. Integration and interaction is proactive and the existing approaches are restructured.

"Narrow interdisciplinarity" occurs between disciplines with compatible methods, paradigms, and epistemologies, such as history and literature, or physics and engineering. Fewer disciplines are typically involved as well, simplifying communication. "Broad" or "wide interdisciplinarity" is more complex. It occurs between disciplines with little or no compatibility, such as sciences and humanities. They have different paradigms or methods and more disciplines and social sectors may be involved.

Multidisciplinarity is an approach that juxtaposes disciplines. Juxtaposition fosters wider knowledge, information, and methods. Yet, disciplines remain separate, disciplinary elements retain their original identity, and the existing structure of knowledge is not questioned.

Equivalents

tieteidenvälinen tutkimussuomi

Sources

Kielitoimisto, OxfordHBofInterdisciplinarity2010

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 13.11.2019: Clean Energy Research:interdisciplinary research. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:interdisciplinary research.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →