Clean Energy Research:energy policy

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

energy policy

energy policy
Definition Energiapolitiikka on valtion energian käyttöä ja tuotantoa koskevaa päätöksentekoa ja päätösten toimeenpanoa. Lainsäädännöllä, verotuksella ja tuilla pyritään turvaamaan energian saantia ja ohjataan energian hallintaa, tuotantoa, jakelua ja kulututusta.
Definition (en) Energy policy is authority's (usually a nation) decision how to address issues of energy development, production, distribution and consumption.
Explanation Energiapolitiikka on energian tuotantoon, käyttöön ja energiamarkkinoihin liittyvää päätöksentekoa ja päätösten toimeenpanoa. Kansallisen energiapolitiikan osa-alueita ovat energiaturvallisuus, energiatalous, hinnoittelu, eri energialähteiden hyödyntäminen kestävästi, ja kansainvälisen energiapolitiikan soveltaminen kansallisella tasolla. Suomessa energiapolitiikan ohjaus on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Ministeriö kehittää energiamarkkinoita ja energian toimitusvarmuutta, pyrkii edistämään uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta, sekä sääntelee ydinenergiaa. Ministeriölle kuuluu myös päästökaupan toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen.

Equivalents

energiapolitiikkasuomi

Sources

KopsakangasM&SventoR2010, Työ&elinkeinoministeriö2017

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 4.8.2020: Clean Energy Research:energy policy. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:energy policy.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →