Clean Energy Research:distribution

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

distribution

distribution
Definition Sähköä siirretään kantaverkosta ja voimalaitoksista jakeluverkkoa pitkin sähkön käyttäjille.
Definition (en) The process of distributing electricity; usually defines that portion of a power provider's power lines between a power provider's power pole and transformer and a customer's point of connection/meter.
Explanation Sähköä siirretään sähköntuotantolaitoksista sähkönkuluttajille. Suomessa pitkillä välimatkoilla sähköä siirretään kolmivaiheisella suurjännitejakeluverkolla 110 kilovoltin jännitteellä sähköasemalle, joita on yleensä suuremmilla paikkakunnilla. Sähköasemalla jännite muunnetaan 10 – 20 kilovolttiin, jolla sähköä siirretään lähellä kuluttajaa oleviin jakelumuuntamoihin. Jakelumuuntamolla jännite muunnetaan 230/400 voltin pienjännitteeksi, jolla syötetään kodin sähkölaitteita.


Sähkön jakelu on sähköntoimitusprosessin viimeinen vaihe; sähkön siirtäminen kuluttajan käyttöön. Sähköä siirretään sähkönsiirtoverkon kautta. Suomen sähkömarkkinalain mukaan sähkönjakelu tarkoittaa "sähkön kuljettamista jakeluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa sähkökaupan osapuolien välillä".
Sähkön jakeluteollisuus tarkoittaa valtion omistamia ja / tai yksityisiä toimijoita, jotka vastaavat sähkön toimituksesta sähkön tuottajalta kuluttajalle. Sähkön jakeluteollisuus on sähkönsiirrosta vastaava ja siirtopalvelua myyvä teollisuudenhaara. Sähkön jakeluteollisuus vastaa sähkönsiirtoverkosta, ja määrittelee sähkönsiirtohinnat.

Sähkön jakeluverkot ovat sähkön jakeluun tarkoitettuja sähköverkkoja. Sähkönjakeluverkkoja ovat suurjännitejakeluverkot (Suomessa niiden jännite on yleensä 20 kV, mutta myös muita jännitteitä, jopa 110 kV, käytetään) ja pienjännitejakeluverkot (joiden jännite voi olla esim. 230/400 V).
Sähkön jakeluyhtiöt ovat sähkönsiirtoverkosta ja sen toiminnasta vastaavia yrityksiä tai viranomaistahoja.
Sähkön jakeluhinta on sähkön siirrosta sähkön kuluttajan maksama korvaus. Sähkön siirto kuluttajalle tapahtuu paikallisen sähköyhtiön sähköverkoston kautta, vaikka sähkö ostettaisiinkin muualta. Sähkön kuluttaja maksaa varsinaisen sähkön lisäksi sähkön siirrosta paikalliselle sähköverkoston hallinnoijalle. Siirtämisestä maksettava hinta on sähkön jakeluhinta.
Sähkönjakelun sääntely tarkoittaa sitä, että energiaviranomaiset antavat luvat sähköverkon rakentamiseen ja ylläpitämiseen sekä valvovat hinnoittelun kohtuullisuutta. Sähkön jakeluverkko on luonnollinen monopoli. Sen yhteiskunnalliselle sääntelylle löytyy näinollen perusteet taloustieteestä. Regulaattori tietää verkon operaattoria vähemmän sen todellisista kustannuksista ja joutuu näinollen tekemään oletuksia ja pyrkii käyttämään tehokkaan toiminnan kannustimia sääntelyssään.
Explanation (en) Electric power distribution means the final stage in the delivery of electric power; it carries electricity from the transmission system to individual consumers.

Electricity distribution industry means national operator(s) and / or businesses which enable the transfer of electricity from producers to consumers.
Distribution networks are electric power distribution from substations to consumers that follows the high-voltage transmission. Electric power distribution from substations to consumers that follows the high-voltage transmission. In Finland it includes both high-voltage distribution networks and low-voltage distribution networks.
Distribution utilities are companies and / or authorities responsible for infrastructure and functionality of the distribution network..
Distribution price is the cost of transfering electricity from the producer to consumer.

Distribution regulation. Authorities give permits to build and maintain electrical networks. They also regulate the pricing. Electricity distribution is an industry that is characterized by falling average costs leading to natural monopolies. Therefore there is economic reasoning to regulate the market. The regulator has less information on the cost structure of the monopolist than the firm does. Therefore it has to make assumptions and to try to incentivize efficient operation.

Equivalents

jakelusuomi

Sources

STEK, Energy.gov, Finlexsmur, KopsakangasM&SventoR2014

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 12.11.2019: Clean Energy Research:distribution. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Clean Energy Research:distribution.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →