Hanke

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search


Tieteen kansallinen termipankki (TTP) rakentaa kaikkien Suomessa harjoitettavien tieteenalojen yhteisen, avoimen ja jatkuvasti päivitettävän termitietokannan tiedeyhteisön ja kansalaisten käyttöön. Hanke toteutetaan talkooperiaatteella yhteistyössä koko maan tutkijoiden kanssa.

Termipankki aloitettiin wiki-alustalla kolmen pilottihankkeen, kasvitieteen, kielitieteen ja oikeustieteen termistöjen pohjalta vuosina 2011-2015. Merkittävä panostus termipankin laajentumiseen on saatu vuonna 2018 Alfred Kordelinin säätiöltä, jonka suurten kulttuurihankkeiden tuella on perustettu kolme uutta aihealuetta: geologian, historian ja taidehistorian aihealueet.

Meneillään on laajentumisvaihe: kaikki kiinnostuneet tieteenalat voivat perustaa omia aihealueitaan ja asiantuntijaryhmiään termipankkiin. Aktiivista termityötä tekevä työryhmä voi hakea rahoitusta myös Tieteen termipankin yhteistyökumppanina. Tällä tavalla on edistetty mm. Monitieteisen humanistisen termityön hanketta vuodesta 2015 lähtien Helsingin yliopiston, Suomen kulttuurirahaston ja Koneen Säätiön tuella. Historian aihealue on saanut tukea myös Georg ja Ella Ehrnroothin säätiöltä.


Wiki-työskentely tapahtuu rajoitetun talkoistamisen periaatteella: asiantuntijaryhmien jäsenet voivat muokata kaikkea alansa termitietoa; lisäksi kuka tahansa omalla nimellään (etunimi ja sukunimi) termipankkiin rekisteröitynyt internetin käyttäjä voi osallistua termeistä käytävään keskusteluun. Asiantuntijaryhmät keskustelevat ja päättävät oman alansa termeistä ja niiden määritelmistä. Asiantuntijaryhmien jäsenet kannustavat kollegojaan tulemaan mukaan termitalkoisiin. Myös hankkeen jäsenet aktivoivat eri tieteenalojen kenttää ja kehittävät yhteistyössä asiantuntijaryhmien kanssa talkootyön organisoitumisen menetelmiä. Hankkeen työntekijät ovat luoneet kehykset eri tieteenalojen asiantuntijoiden työskentelylle. Asiantuntijaryhmien koordinaattorit kartoittavat olemassaolevia termistöjä ja käsitejärjestelmien alustavia luokituksia yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijajäsenet lisäävät ja muokkaavat termitietoja, kuten termien käsitteellisiä määritelmiä, suhteita käsitejärjestelmään, muodostustapoja ja erikielisiä vastineita.


Hanketta koordinoidaan Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suomalais-ugrilaisessa ja pohjoismaisessa osastossa sekä digitaalisten ihmistieteiden osastossa. Tieteen termipankin verkkopalvelu on rakennettu Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksella vuosina 2011-2015. Hanketta rahoittaa Helsingin yliopisto. Tieteen kansallinen termipankki on merkittävien tutkimusinfrastruktuureiden tiekartalla yhteistyössä FIN-CLARINin kanssa.


Työryhmä

Ohjausryhmä / Steering group

 • johtaja, professori Tiina Onikki-Rantajääskö (HY)
 • professori Auli Hakulinen (HY)
 • professori Pirjo Hiidenmaa (HY)
 • pääsuunnittelija Hannu Karttunen (TSV:n edustaja, Turun yliopisto)
 • professori Kimmo Koskenniemi (HY)
 • professori Lea Laitinen (HY)
 • professori Hanna Lehti-Eklund (HY)
 • tutkimusjohtaja Krister Lindén (Fin-Clarin)
 • erikoistutkija Sari Maamies (Kotus)
 • erikoistutkija Nina Martola (Kotus)
 • professori Pirkko Nuolijärvi (Kotus)
 • arkistoamanuenssi Mari Siiroinen (HY)