Oikeustiede:sivistykselliset perusoikeudet

From Tieteen termipankki
Revision as of 13:40, 29 June 2015 by Ylläpito (talk | contribs) (Tekstin korvaus – ”|ilmiön kuvaus=” muotoon ”|laajempi kuvaus=”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

sivistykselliset perusoikeudet

sivistykselliset perusoikeudet
Definition otsikolla "sivistykselliset perusoikeudet" perustuslain 16 §:ssä vahvistetut perusoikeudet, joita ovat mm. oikeus maksuttomaan perusopetukseen, julkisen vallan velvollisuus turvata jokaiselle mahdollisuus saada muuta kuin perusopetusta, liittyneenä mahdollisuuteen kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä sekä tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen turvaamisvelvoite
Explanation Perustuslain 16.1 § sisältää subjektiivisen oikeuden maksuttomaan perusopetukseen, mutta ei sitä ylemmänasteiseen opetukseen. Siitä säädetään 2 momentissa julkiseen valtaan kohdistetulla toimeksiannolla järjestää jokaiselle yhtäläinen oikeus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta ja kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Perustuslain 16.1 § säätää lisäksi oppivelvollisuudesta.

Säännöstä perusopetuksen maksuttomuudesta tulkitaan jossain määrin laajentavasti sikäli, että sen piiriin kuuluu mm. oikeus maksuttomiin opetusvälineisiin ja joihinkin muihin opetukseen liittyviin kuluihin.

Julkinen valta luo edellytyksiä yksilön mahdollisuudelle kehittää itseään muun muassa siten, että se ylläpitää ja tukee kirjastolaitosta, kansalais- ja työväenopistoja sekä kulttuuri- ja liikuntalaitoksia ja avustaa tieteen, taiteen ja liikunnan harjoittamista.

Tieteen vapauteen kuuluu sen harjoittajan oikeus valita tutkimusaiheensa ja -menetelmänsä. Myös taiteessa tulee vallita ilmaisun ja menetelmien vapaus. Opetuksen vapaus sisältää oikeuden opiskella ja hankkia tietoja niistä asioista, joiden tutkimuksesta on kiinnostunut ja oikeuden opettaa haluamallaan tavalla niin sisällöllisesti kuin menetelmällisestikin. Säännös on sidoksissa PeL 123 §:ssä säädettyyn yliopiston itsehallintoon.
Additional Information
Kirjoittaja: Ilkka Saraviita

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 24.10.2019: Oikeustiede:sivistykselliset perusoikeudet. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:sivistykselliset perusoikeudet.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg