Oikeustiede:oikeudellisen sääntelyn vaihtoehdot

From Tieteen termipankki
Revision as of 08:58, 18 September 2019 by Suomalainen Lakimiesyhdistys (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

oikeudellisen sääntelyn vaihtoehdot

oikeudellisen sääntelyn vaihtoehdot
Definition käsitteellä voi olla kahtalainen merkityssisältö: sillä tarkoitetaan joko sellaisia julkisen vallan tai yksityissektorin käyttämiä ohjaus- tai muita toimintavälineitä, joihin ei sisälly lainkaan oikeudellista sääntelyä (oikeudellisen sääntelyn aidot vaihtoehdot) tai sellaisia lainlaatijan säännösratkaisuja, joissa hyödynnetään perinteisistä sääntelyistä laadullisesti poikkeavia keinoja (vaihtoehdot oikeudellisen sääntelyn sisällä)
Explanation Julkisen vallankäytön näkökulmasta oikeudellisen sääntelyn aitoja vaihtoehtoja voivat olla tiedottaminen, valistus, neuvonta ja ohjaus (ns. informaatio-ohjaus), rahavarojen suuntaaminen määrätarkoitukseen (esimerkiksi onnettomuuden tai muun epäsuotuisan tapahtuman vahinkojen korvaamiseksi) ja sopimuspohjaiset järjestelyt tietyn toimialajärjestön tai kolmannen sektorin toimijan kanssa. Yksityissektorin toteuttamia aitoja sääntelyn vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi jonkin elinkeinoalan itsesääntely, monilla eri toimi- ja ammattialoilla luodut hyvän käytännön tai eettisen toiminnan ohjeet sekä lukuisia hyödykealoja koskevat standardit ja niihin verrattavat säännöstöt. Näitä saatetaan myös kuvata soft law -käsitteellä.

Vaihtoehtoisilla toimintavälineillä oikeudellisen sääntelyn sisällä tavoitellaan yleensä sellaisia ratkaisuja, jotka toimisivat tuloksellisemmin, vähemmän kuormittavasti tai joustavammin kuin perinteiset sääntelykeinot. Esimerkkejä aikanaan uudenlaisista ratkaisuista ovat viime vuosikymmenten lainsäädäntökehityksessä olleet vaikkapa ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä, erilaiset asiamies- ja valtuutettujärjestelyt lukuisilla sääntelyaloilla, ryhmäkanne, varovaisuusperiaate ympäristöoikeudessa ja velkaongelmaisia yksityishenkilöitä tai yrityksiä varten luodut erityismenettelyt (velkajärjestely, yrityssaneeraus).

Oikeudellisen sääntelyn vaihtoehtojen tarvetta ja hyötyjä on perusteltu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti useimmissa lainvalmistelun ja sääntelyn laadun kehittämishankkeissa. On korostettu, että varsinkin lainvalmistelua edeltävässä ja valmisteluprosessin alkuvaiheen toiminnassa tulisi harkita ja kehitellä vaihtoehtoisia toimintatapoja vakiintuneille sääntelytavoille. Tästä huolimatta sääntelykehityksen valtalinjaa näyttävät edelleen hallitsevan perinteiset, paljolti kieltoihin, rajoituksiin, sanktioihin ja viranomaisvalvontaan perustuvat sääntelytavat.
Additional Information
Kirjoittaja: Jyrki Tala

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 19.1.2020: Oikeustiede:oikeudellisen sääntelyn vaihtoehdot. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeudellisen sääntelyn vaihtoehdot.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →