Difference between revisions of "Kielitiede:A-infinitiivi"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
m (Tekstin korvaus – ”|selite=” muotoon ”|selite_fi=”)
Line 1: Line 1:
 
{{Käsite
 
{{Käsite
|määritelmä_fi=suomen kielen [[Kielitiede:infinitiivi|infinitiivi]], jolla on tunnuksenaan tyypistä riippuen -''a'' tai ''-ä'' tai konsonantti ja ''-a'' ~ ''-ä''
+
|otsikkohuomautus=
 +
|määritelmä_fi=suomen kielen [[Kielitiede:infinitiivi|infinitiivi], jolla on tunnuksenaan tyypistä riippuen -''a'' tai ''-ä'' tai konsonantti ja ''-a'' ~ ''-ä''
 
|selite_fi=A-infinitiivillä on perusmuoto (''laulaa'', ''meluta'') ja possessiivisuffiksillinen translatiivi (''laulaakseen''). Perusmuotoa käytetään verbeistä hakumuotona sanakirjoissa. Sen muodostama lauseke toimii mm. subjektina ja objektina (''Oli hyvä ajatus'' '''''lähteä kotiin''''', ''Haluan'' '''''lähteä kotiin''''', substantiivin tai adjektiivin määritteenä (''halu lähteä'', ''helppo käyttää'') sekä verbiketjun osana (''täytyy lähteä'', ''voit mennä''). Possessiivisuffiksillinen translatiivimuoto esiintyy tarkoitusta ilmaisevassa finaalirakenteessa sekä metatekstuaalisissa ilmauksissa kuten ''niin sanoakseni'', ''luullakseni''.
 
|selite_fi=A-infinitiivillä on perusmuoto (''laulaa'', ''meluta'') ja possessiivisuffiksillinen translatiivi (''laulaakseen''). Perusmuotoa käytetään verbeistä hakumuotona sanakirjoissa. Sen muodostama lauseke toimii mm. subjektina ja objektina (''Oli hyvä ajatus'' '''''lähteä kotiin''''', ''Haluan'' '''''lähteä kotiin''''', substantiivin tai adjektiivin määritteenä (''halu lähteä'', ''helppo käyttää'') sekä verbiketjun osana (''täytyy lähteä'', ''voit mennä''). Possessiivisuffiksillinen translatiivimuoto esiintyy tarkoitusta ilmaisevassa finaalirakenteessa sekä metatekstuaalisissa ilmauksissa kuten ''niin sanoakseni'', ''luullakseni''.
 +
|kuvat=
 +
|tieteellinen nimi=
 
|lähteet=VISK2008, EK2005, JK2009
 
|lähteet=VISK2008, EK2005, JK2009
 
|tarkistettu=Y
 
|tarkistettu=Y
|siteeraus='''[[VISK2008]]:''' A-infinitiivi on nimitys infiniittiselle verbinmuodolle, jonka tunnuksena on verbin tyypistä riippuen -''a'' ~ ''-ä'', esim. ''kerto'''a''''', ''kysy'''ä''''', ''vastat'''a''''', tai konsonantti ja ''-a'' ~ ''-ä'': ''nous'''ta''''', ''syö'''dä''''', ''opiskel'''la''''', ''men'''nä''''', ''pur'''ra''''' (» § 120). A-infinitiivin perusmuotoa käytetään verbeistä esim. hakumuotona sanakirjoissa. Sen muodostama lauseke toimii mm. subjektina ja objektina (''Oli hyvä ajatus lähteä kotiin, Haluan lähteä kotiin'') sekä substantiivin tai adjektiivin määritteenä (''halu lähteä'', ''helppo käyttää''); monissa tapauksissa A-infinitiivi on verbiketjun osa (''täytyy lähteä'', ''voit mennä'') (» § 493). Perusmuodon lisäksi A-infinitiivillä on possessiivisuffiksillinen translatiivimuoto, esim. ''ehtiäkseen'', ''tehdäkseni'', joka esiintyy tarkoitusta ilmaisevassa finaalirakenteessa ja metatekstuaalisissa ilmauksissa kuten ''niin sanoakseni'', ''luullakseni'' (» § 513).
+
|lisätiedot_fi=
 
|luokka=Syntaksi, Fennistiikka
 
|luokka=Syntaksi, Fennistiikka
 
|ilmiön kuvaus=N
 
|ilmiön kuvaus=N
 +
|logotiedosto=
 +
|logolinkki=
 +
|lähdeaineisto=VISKvienti160312
 +
|siteeraus='''[[VISK2008]]:''' A-infinitiivi on nimitys infiniittiselle verbinmuodolle, jonka tunnuksena on verbin tyypistä riippuen -''a'' ~ ''-ä'', esim. ''kerto'''a''''', ''kysy'''ä''''', ''vastat'''a''''', tai konsonantti ja ''-a'' ~ ''-ä'': ''nous'''ta''''', ''syö'''dä''''', ''opiskel'''la''''', ''men'''nä''''', ''pur'''ra''''' (» § 120). A-infinitiivin perusmuotoa käytetään verbeistä esim. hakumuotona sanakirjoissa. Sen muodostama lauseke toimii mm. subjektina ja objektina (''Oli hyvä ajatus lähteä kotiin, Haluan lähteä kotiin'') sekä substantiivin tai adjektiivin määritteenä (''halu lähteä'', ''helppo käyttää''); monissa tapauksissa A-infinitiivi on verbiketjun osa (''täytyy lähteä'', ''voit mennä'') (» § 493). Perusmuodon lisäksi A-infinitiivillä on possessiivisuffiksillinen translatiivimuoto, esim. ''ehtiäkseen'', ''tehdäkseni'', joka esiintyy tarkoitusta ilmaisevassa finaalirakenteessa ja metatekstuaalisissa ilmauksissa kuten ''niin sanoakseni'', ''luullakseni'' (» § 513).
 
|lähdeaineistotunnus=1
 
|lähdeaineistotunnus=1
 
|käsite=A-infinitiivi
 
|käsite=A-infinitiivi
|lähdeaineisto=VISKvienti160312
 
 
}}
 
}}
 
{{Liittyvä nimitys
 
{{Liittyvä nimitys
 
|kieli=suomi
 
|kieli=suomi
 
|nimitys=A-infinitiivi
 
|nimitys=A-infinitiivi
 +
|käyttösuositus=
 +
|järjestysluku=
 
|käyttöhuomautus=[[VISK2008]]
 
|käyttöhuomautus=[[VISK2008]]
 +
|käännösvastaavuus=
 
|otsikossa=Y
 
|otsikossa=Y
 +
|kursivoitu=N
 
}}
 
}}
 
{{Liittyvä nimitys
 
{{Liittyvä nimitys
 
|kieli=suomi
 
|kieli=suomi
 
|nimitys=I infinitiivi
 
|nimitys=I infinitiivi
 +
|käyttösuositus=
 +
|järjestysluku=
 
|käyttöhuomautus=perinteinen nimitys fennistiikassa
 
|käyttöhuomautus=perinteinen nimitys fennistiikassa
 +
|käännösvastaavuus=
 
|otsikossa=Y
 
|otsikossa=Y
 +
|kursivoitu=N
 
}}
 
}}
 
{{Liittyvä nimitys
 
{{Liittyvä nimitys
 
|kieli=suomi
 
|kieli=suomi
 
|nimitys=TA-infinitiivi
 
|nimitys=TA-infinitiivi
 +
|käyttösuositus=
 +
|järjestysluku=
 
|käyttöhuomautus=[[EK2005]]
 
|käyttöhuomautus=[[EK2005]]
 +
|käännösvastaavuus=
 
|otsikossa=Y
 
|otsikossa=Y
 +
|kursivoitu=N
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Kielitiede:infinitiivi
 
|käsite=Kielitiede:infinitiivi
 +
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=yläkäsite
 
|käsitesuhde=yläkäsite
 +
|vapaasuhde=
 +
|lähikäsiteindeksi=
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Kielitiede:MA-infinitiivi
 
|käsite=Kielitiede:MA-infinitiivi
 +
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=vieruskäsite
 
|käsitesuhde=vieruskäsite
 +
|vapaasuhde=
 +
|lähikäsiteindeksi=
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Kielitiede:E-infinitiivi
 
|käsite=Kielitiede:E-infinitiivi
 +
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=vieruskäsite
 
|käsitesuhde=vieruskäsite
 +
|vapaasuhde=
 +
|lähikäsiteindeksi=
 
}}
 
}}
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=Kielitiede: A-infinitiivikonstruktio
 
|käsite=Kielitiede: A-infinitiivikonstruktio
 +
|käsitenimi=
 
|käsitesuhde=alakäsite
 
|käsitesuhde=alakäsite
 +
|vapaasuhde=
 +
|lähikäsiteindeksi=
 
}}
 
}}

Revision as of 10:12, 3 June 2014

{{Käsite |otsikkohuomautus= |määritelmä_fi=suomen kielen [[Kielitiede:infinitiivi|infinitiivi], jolla on tunnuksenaan tyypistä riippuen -a tai tai konsonantti ja -a ~ |selite_fi=A-infinitiivillä on perusmuoto (laulaa, meluta) ja possessiivisuffiksillinen translatiivi (laulaakseen). Perusmuotoa käytetään verbeistä hakumuotona sanakirjoissa. Sen muodostama lauseke toimii mm. subjektina ja objektina (Oli hyvä ajatus lähteä kotiin, Haluan lähteä kotiin, substantiivin tai adjektiivin määritteenä (halu lähteä, helppo käyttää) sekä verbiketjun osana (täytyy lähteä, voit mennä). Possessiivisuffiksillinen translatiivimuoto esiintyy tarkoitusta ilmaisevassa finaalirakenteessa sekä metatekstuaalisissa ilmauksissa kuten niin sanoakseni, luullakseni. |kuvat= |tieteellinen nimi= |lähteet=VISK2008, EK2005, JK2009 |tarkistettu=Y |lisätiedot_fi= |luokka=Syntaksi, Fennistiikka |ilmiön kuvaus=N |logotiedosto= |logolinkki= |lähdeaineisto=VISKvienti160312 |siteeraus=VISK2008: A-infinitiivi on nimitys infiniittiselle verbinmuodolle, jonka tunnuksena on verbin tyypistä riippuen -a ~ , esim. kertoa, kysyä, vastata, tai konsonantti ja -a ~ : nousta, syö, opiskella, men, purra (» § 120). A-infinitiivin perusmuotoa käytetään verbeistä esim. hakumuotona sanakirjoissa. Sen muodostama lauseke toimii mm. subjektina ja objektina (Oli hyvä ajatus lähteä kotiin, Haluan lähteä kotiin) sekä substantiivin tai adjektiivin määritteenä (halu lähteä, helppo käyttää); monissa tapauksissa A-infinitiivi on verbiketjun osa (täytyy lähteä, voit mennä) (» § 493). Perusmuodon lisäksi A-infinitiivillä on possessiivisuffiksillinen translatiivimuoto, esim. ehtiäkseen, tehdäkseni, joka esiintyy tarkoitusta ilmaisevassa finaalirakenteessa ja metatekstuaalisissa ilmauksissa kuten niin sanoakseni, luullakseni (» § 513). |lähdeaineistotunnus=1 |käsite=A-infinitiivi }}