Geologian termistö

From Tieteen termipankki
Revision as of 15:45, 10 September 2019 by Elina Lehtonen (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Tänne rakentuu Tieteen termipankin geologian aihealue. Geologian termityötä koordinoi FT Elina Lehtonen Helsingin yliopistosta. Geologian termityötä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö ja Suomen Geologisen Seura, joille tästä lämmin kiitos.

Geologia on laaja-alainen luonnontiede, joka hyödyntää esimerkiksi kemiaa, fysiikkaa, geofysiikkaa, biologiaa ja tähtitiedettä. Geologiassa tutkitaan esimerkiksi kivien kiertokulkua, elämän syntyä ja kehitystä ja muuttuvaa ilmastoa. Geologia on tärkeä ala yhteiskunnallisesti ja geologista tietoa käytetään esimerkiksi rakentamisessa ja maankäytössä. Yhteiskuntamme hyödyntämiä geologisia luonnonvaroja ovat esimerkiksi pohjavesi ja erilaiset mineraalit. Geologinen tieto on tärkeää myös siksi, että geologisilla prosessesseilla ja niiden synnyttämillä kallio- ja maaperän ominaisuuksilla on vaikutuksensa myös eliöstöön.


Lisätietoa: Geologian asiantuntijaryhmä