Difference between revisions of "Esittävät taiteet:teatterisemiotiikka"

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Käsite
 
{{Käsite
|määritelmä_fi=tutkimussuuntaus, joka keskittyy siihen miten merkityksiä tuotetaan merkkien avulla teatterissa
+
|määritelmä_fi=tutkimussuuntaus, joka keskittyy siihen miten näyttämöllä tuotetaan merkityksiä merkkien avulla
|lähteet=BalmeC2015
+
|selite_fi=Teatterisemiotiikka on yleisen semioottisen teorian alalaji. Se oli merkittävä teoreettinen lähestymistapa teatterintutkimuksessa erityisesti 1970-80-luvuilla myös Suomessa. Teatterisemiotiikassa voidaan käyttää Ferdinand de Saussuren [[semiotiikka:dyadinen merkkimalli|dyadista]] tai Charles Peircen [[semiotiikka:triadinen merkkimalli|triadista]] merkkimallien yhdistelmää tutkimuskohteesta riippuen.
 +
Tadeuz Kowzan (1968) oli puolalainen semiootikko, jonka ajattelu pohjasi ns. [[kirjallisuudentutkimus:Prahan koulukunta|Prahan koulukuntaan]]. Hän oli ensimmäisiä, joka pyrki systematisoimaan teatterillisen merkin ja merkkijärjestelmän käsitteet. Myöhemmin hänen malliaan sovelsivat esim. teatterintutkijat Keir Elam (1980) ja Erika Fishcer-Lichte (1992). Suomalaisista teatterintutkijoista Kari Salosaari (1932-2015) käytti tutkimuksessaan semioottista lähestymistapaa, erityisesti A.J. Greimasin teoriaa. 1980-luvulla teatterisemiotiikassa, kuten kirjallisuudessakin, kiinnostus laajeni pelkästä merkkien tuottamisesta niiden vastaanottoon ja tulkintaan.
 +
Semioottinen draama-analyysi alkoi Ranskassa 1970-luvulla ja se vaikutti englanninkieliseen tutkimukseen 1980-luvulla Elamin myötä. Sittemmin semioottinen analyysi on laajentunut draamasta esityksen moniin eri osa-alueisiin, esimerkiksi pukuihin, näyttelemiseen (Fischer-Lichte, Jiri Veltrusky), teatterirakennukseen (Marvin Carlson). Balmen mukaan teatterisemiotiikkaa voidaankin pitää ensimmäisenä laajana teoreettisena yleisteoriana, joka pyrki kattamaan viestimen kaikki eri puolet. Teatterilliset merkit kuitenkin ovat muuttuvia ja kiinnostuksen kohteena onkin ollut erilaisten merkkien yhteispeli esityksessä. Keskeisiä teatterisemiotiikan tutkijoita on Patrice Pavis. Hän ja Marco de Marinis ovat kiinnittäneet huomiota draamatekstin ja esitystekstin väliseen suhteeseen. 
 +
Semioottinen lähestymistapa ja sanasto on vaikuttanut teatteriesityksestä puhumisen tapaan. Teatterisemiotiikka on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä. Sitä on pidetty ylisystematisoivana ja kielentutkimuksen käsitelainat ei-kielellisiin ilmiöihin on nähty ongelmallisina. 
 +
1980-luvulla [[esittävät taiteet:fenomenologinen teatterintutkimus|fenomenologisen]] näkökulman soveltaminen teatteriin nousi semioottisen lähestymistavan vastavoimaksi. Poststrukturalistinen teoria taas haastoi käsityksen vakaista, selkeistä merkityssysteemeistä, ja tilalle tulivat moninaiset merkitykset, ristiriidat ja avoimuus. Myös 1980-luvun lopulta alkaen vaikuttanut kiinnostuksen siirtymä esityksen ja [[Esittävät taiteet:esitysteoria|esitysteorian]] suuntaan voidaan nähdä semioottisen lähestysmistavan kritiikkinä.
 +
|lähteet=BalmeC2015, ChambersC2002,
 
|tarkistettu=Kyllä
 
|tarkistettu=Kyllä
|luokka=Teatterintutkimus,
+
|lisätiedot_fi=Ks. myös [[kirjallisuudentutkimus:semioottinen kirjallisuudentutkimus|semioottinen kirjallisuudentutkimus]]
 +
|luokka=Teatterintutkimus, Semiotiikka,
 
|laajempi kuvaus=Ei
 
|laajempi kuvaus=Ei
 
|ilmiön kuvaus=N
 
|ilmiön kuvaus=N
Line 10: Line 16:
 
|kieli=suomi
 
|kieli=suomi
 
|nimitys=teatterisemiotiikka
 
|nimitys=teatterisemiotiikka
 +
|otsikossa=Kyllä
 +
|kursivoitu=Ei
 +
}}
 +
{{Liittyvä nimitys
 +
|kieli=englanti
 +
|nimitys=theatre semiotics
 
|otsikossa=Kyllä
 
|otsikossa=Kyllä
 
|kursivoitu=Ei
 
|kursivoitu=Ei
Line 15: Line 27:
 
{{Lähikäsite
 
{{Lähikäsite
 
|käsite=esittävät taiteet:teatteriteksti
 
|käsite=esittävät taiteet:teatteriteksti
 +
}}
 +
{{Lähikäsite
 +
|käsite=Semiotiikka:semiotiikka
 +
|käsitesuhde=yläkäsite
 +
}}
 +
{{Lähikäsite
 +
|käsite=Esittävät taiteet:ostentaatio
 +
|käsitesuhde=alakäsite
 
}}
 
}}

Latest revision as of 14:17, 27 October 2016

teatterisemiotiikka

teatterisemiotiikka
Definition tutkimussuuntaus, joka keskittyy siihen miten näyttämöllä tuotetaan merkityksiä merkkien avulla
Explanation Teatterisemiotiikka on yleisen semioottisen teorian alalaji. Se oli merkittävä teoreettinen lähestymistapa teatterintutkimuksessa erityisesti 1970-80-luvuilla myös Suomessa. Teatterisemiotiikassa voidaan käyttää Ferdinand de Saussuren dyadista tai Charles Peircen triadista merkkimallien yhdistelmää tutkimuskohteesta riippuen.

Tadeuz Kowzan (1968) oli puolalainen semiootikko, jonka ajattelu pohjasi ns. Prahan koulukuntaan. Hän oli ensimmäisiä, joka pyrki systematisoimaan teatterillisen merkin ja merkkijärjestelmän käsitteet. Myöhemmin hänen malliaan sovelsivat esim. teatterintutkijat Keir Elam (1980) ja Erika Fishcer-Lichte (1992). Suomalaisista teatterintutkijoista Kari Salosaari (1932-2015) käytti tutkimuksessaan semioottista lähestymistapaa, erityisesti A.J. Greimasin teoriaa. 1980-luvulla teatterisemiotiikassa, kuten kirjallisuudessakin, kiinnostus laajeni pelkästä merkkien tuottamisesta niiden vastaanottoon ja tulkintaan. Semioottinen draama-analyysi alkoi Ranskassa 1970-luvulla ja se vaikutti englanninkieliseen tutkimukseen 1980-luvulla Elamin myötä. Sittemmin semioottinen analyysi on laajentunut draamasta esityksen moniin eri osa-alueisiin, esimerkiksi pukuihin, näyttelemiseen (Fischer-Lichte, Jiri Veltrusky), teatterirakennukseen (Marvin Carlson). Balmen mukaan teatterisemiotiikkaa voidaankin pitää ensimmäisenä laajana teoreettisena yleisteoriana, joka pyrki kattamaan viestimen kaikki eri puolet. Teatterilliset merkit kuitenkin ovat muuttuvia ja kiinnostuksen kohteena onkin ollut erilaisten merkkien yhteispeli esityksessä. Keskeisiä teatterisemiotiikan tutkijoita on Patrice Pavis. Hän ja Marco de Marinis ovat kiinnittäneet huomiota draamatekstin ja esitystekstin väliseen suhteeseen. Semioottinen lähestymistapa ja sanasto on vaikuttanut teatteriesityksestä puhumisen tapaan. Teatterisemiotiikka on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä. Sitä on pidetty ylisystematisoivana ja kielentutkimuksen käsitelainat ei-kielellisiin ilmiöihin on nähty ongelmallisina.

1980-luvulla fenomenologisen näkökulman soveltaminen teatteriin nousi semioottisen lähestymistavan vastavoimaksi. Poststrukturalistinen teoria taas haastoi käsityksen vakaista, selkeistä merkityssysteemeistä, ja tilalle tulivat moninaiset merkitykset, ristiriidat ja avoimuus. Myös 1980-luvun lopulta alkaen vaikuttanut kiinnostuksen siirtymä esityksen ja esitysteorian suuntaan voidaan nähdä semioottisen lähestysmistavan kritiikkinä.
Additional Information Ks. myös semioottinen kirjallisuudentutkimus

Equivalents

theatre semioticsenglanti

Related Concepts

Sources

BalmeC2015, ChambersC2002

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 18.2.2020: Esittävät taiteet:teatterisemiotiikka. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Esittävät taiteet:teatterisemiotiikka.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →